top of page

VEELGESTELDE VRAGEN

GELUIDPROBLEMEN

Is te veel geluid echt schadelijk voor mijn gezondheid?

Een overschot aan geluid is absoluut schadelijk voor uw gezondheid. Symptomen kunnen zijn:

 • permanente gehoorschade

 • oorsuizen

 • vermoeidheid

 • concentratieproblemen

 • slapeloosheid

 • stress

 • verhoogde bloeddruk

Hoe kan ik mijn machine stiller krijgen?

De meest gangbare manieren zijn:

Het aanpakken bij de bron, door bijvoorbeeld een omkasting om de machine te plaatsen met voldoende ventilatie, verlichting, bereikbaarheid voor service, et cetera.

Het aanpakken van de overdrachtsweg, door bijvoorbeeld een akoestisch afscherming te plaatsen tussen de geluidsbron en ontvanger.

Het aanpakken bij de ontvanger, door bijvoorbeeld het plaatsen van een akoestische cabine waarin de ontvanger kan verblijven.

Hoe kan ik mijn machine stiller krijgen?

De meest gangbare manieren zijn:

Het aanpakken bij de bron, door bijvoorbeeld een omkasting om de machine te plaatsen met voldoende ventilatie, verlichting, bereikbaarheid voor service, et cetera.

Het aanpakken van de overdrachtsweg, door bijvoorbeeld een akoestisch afscherming te plaatsen tussen de geluidsbron en ontvanger.

Het aanpakken bij de ontvanger, door bijvoorbeeld het plaatsen van een akoestische cabine waarin de ontvanger kan verblijven.

OFFERTE AANVRAGEN

Wat is er minimaal benodigd om een offerte voor een omkasting aan te vragen bij Acoustair?

Los van een desgewenst bezoek op locatie, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig om tot een goed advies te komen:

 • bronafmetingen

 • geluidspectrum in octaven en/of tertsen

 • geluideisen binnen/buiten

 • inzicht in het machineproces en de omgeving om de werkbaarheid van/in de omkasting te waarborgen

 • uw wensen en eisen qua ventilatie, verlichting en overige zaken

 

Acoustair helpt u graag bij het vaststellen van deze gegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

ALLES OVER GELUID

Wat is geluid/geluiddruk?

Geluid is een hoorbare trilling die wordt overgedragen door een medium (gas, vloeistof of vaste stof) van een bron naar een ontvanger.

In welke parameters wordt geluid beschreven?

In frequentie (toon) in Hz en Amplitude (luidheid) in dB.

Wat is het verschil tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie?

Geluidsisolatie zorgt voor verzwakking van geluid door het geluid te isoleren ten opzichte van een ontvanger, door een constructie zoals een wand. De massa van die constructie bepaalt in grote mate de hoeveelheid geluidsisolatie (hoe zwaarder, hoe hoger de isolatie). Geluidsabsorptie is dissipatie van akoestische energie, waarbij geluidsgolven in een geluidsabsorberend materiaal worden omgezet in warmte.

Wat is een galmstraal?

Met een galmstraal wordt de afstand tot een geluidsbron bedoeld, waarvan het geluid net zo hard is als het diffuse (indirecte) geluid dat veroorzaakt wordt door de reflecties in de ruimte.

 

Wat is een A-correctie?

A gecorrigeerde geluidsniveaus worden toegepast voor waarneming van geluid door mensen. Het A-gecorrigeerde geluid is als het ware gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor bij verschillende frequenties. Er wordt dan gesproken over dB(A).

Wat wordt bedoeld met het equivalente geluidsniveau (Leq)?

Het geluid dat als het ware 'gemiddeld' over een periode wordt waargenomen.

Wat is geluidvermogen?

Geluidvermogen is de hoeveelheid energie die per seconde door een geluidbron in de vorm van geluid wordt uitgezonden. Het geluidvermogen is dan ook een eigenschap van de bron zelf. Het morgen beweegt zich van de bron af.

 

Hoe kan geluid gesommeerd worden?

Geluid kan energetisch gesommeerd worden. Twee gelijke geluidsbronnen zorgen in dat geval voor een toename van 3 dB (verdubbeling van geluid).

Wat wordt bedoeld met het equivalente geluidsniveau (Leq)?

Geluid bestaat uit een breed frequentiespectrum. Dit frequentiespectrum kan worden verdeeld in octaven (veelal 8 octaven), waarbij de octaafband middenfrequentie het energetische niveau van alle frequenties binnen deze octaaf beschrijft. Een terts is 1/3 octaaf. Drie tertsen kunnen weer gesommeerd worden tot één octaaf.

Wat zijn de wettelijk geluidnormen voor mijn machine?

De wettelijke geluidnormen zijn helaas niet gestandaardiseerd voor Nederland, laat staan voor Europa. Dat wil zeggen dat de norm per gemeente kan verschillen.

Over het algemeen gelden de volgende normen:

 • dagperiode 07:00 tot 19:00 uur: 50 dB(A) op de dichtstbijzijnde erfgrens

 • avondperiode 19:00 tot 23:00 uur: 45 dB(A) op de dichtstbijzijnde erfgrens

 • nachtperiode 23:00 tot 07:00 uur: 40 dB(A) op de dichtstbijzijnde erfgrens

Neem vrijblijvend contact op
bottom of page